Diensten

Wij begeven ons op de snijvlakken van stedenbouw en architectuur, exterieur en interieur. Bewust specialiseren wij ons niet in een bepaalde sector van bouwopdrachten. Wij zoeken naar diversiteit en gebruiken deze uiteenlopende ervaringen om te komen tot innovatieve ontwerpoplossingen.

De nieuwe werkelijkheid in de bouw zorgde voor een heroriëntatie van het gehele ontwerp- en bouwproces. Wij constateren dat wij als architectenbureau steeds eerder bij projecten betrokken raken. Al in de initiatieffase zijn wij van toegevoegde waarde. Door ideeën te verbeelden met zeggingskracht en professionele inhoud, kunnen wij partijen met elkaar verbinden.

Architectonisch ontwerp

Ontwerpen is een cyclisch proces. Het brengt ons van een abstracte vraag tot een concrete oplossing. Wij kijken verder dan het programma van eisen en gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Vervolgens presenteren wij de oplossing. Dat is er zelden maar één. Het denken in varianten helpt ons om de vraag nog concreter te krijgen en daarmee de continuïteit van het ontwerp te garanderen.

Technisch ontwerp en detaillering

Schoonheid van een ontwerp zit in de details. Dat geldt zeker voor de vertaling van het architectonisch ontwerp naar het technisch ontwerp. Engelman Architecten verzorgt het technisch ontwerp tot in de kleinste details.

Haalbaarheidsstudies

Vooraf inzicht in de haalbaarheid van een te ontwikkelen gebouw of verbouwing? Engelman Architecten kan voor u een haalbaarheidsstudie verrichten, waarbij we de juridische, bouwkundige en financiële aspecten in kaart brengen.

Programma van eisen

Wij helpen u graag met het inventariseren van de wensen en eisen voor een nieuw gebouw of verbouwing. Met welke randvoorwaarden moet u rekening houden? Aan welke kosten moet u denken? Wij verwerken dit vervolgens tot een Programma van eisen.

Uitvoeringsgereed ontwerp

Wij zorgen voor een uitvoeringsgereed ontwerp, met nauwkeurige uitvoeringstekeningen. Al onze tekeningen zijn digitaal, zodat ze kunnen worden gedeeld in een digitaal open netwerk met BIM. Bovendien kunt u ons inschakelen voor directievoering, esthetische begeleiding en toezicht tijdens de uitvoering van de bouw. 

Vergunningen

Het proces van het aanvragen van vergunningen kunnen wij u uit handen nemen. Hiervoor maken wij technische tekeningen die voldoen aan het bouwbesluit. De gegevens van alle betrokken partijen zijn hierin geïntegreerd.

Interieurontwerp

Ook het inrichten van gebouwen hoort bij ons werk. Of het nu gaat om een nieuw of bestaand gebouw. Met welk interieur komt het gebouw het beste tot zijn recht, en, nog belangrijker, hoe sluit het interieur naadloos aan bij de functie van het gebouw.

Herontwikkeling

Hergebruik van bestaande gebouwen zijn de opgaven voor de toekomst. Het faciliteren van nieuwe functies in oude gebouwen, met een uitdagend ontwerp ook voor installaties en interieur, zijn fantastische uitdagende opgaven die ons veel voldoening geven.

Overige diensten

Juridische planprocedures, projectmanagement, exploitatieberekeningen en landschapsarchitectuur brengen wij onder bij onze netwerkorganisatie.