Nieuw centrum - Kerkrade , Engelman Architecten

Nieuw centrum

2014 - 2018, Kerkrade

Herontwikkeling van functies voor een gezellig stadscentrum

Eind 2011 werden wij benaderd om onze visie te geven op het centrum van Kerkrade. Hiervoor waren al drie pogingen ondernomen om het verarmde centrum te herontwikkelen. Wij dachten niet vanuit de gebouwen, maar vanuit de functies. Wij ontwikkelden een compact centrumplan met een veelheid aan functies. Het theater werd gerenoveerd en uitgebreid, de bibliotheek werd naar het plan gehaald en de bijna leegstaande winkelpassage werden herontwikkeld voor de genoemde functies. Nieuwe winkels aan twee nieuwe winkelpassages sluiten nu naadloos aan op het bestaande winkelcircuit, zodat het winkelende publiek een rondje Kerkrade kan maken. Boven de nieuwe winkels zijn stadsappartementen voor koop en huur gekomen.

Een bijkomend voordeel van het nieuwe centrum is dat de Rodahal nu betrokken is bij de centrumactiviteiten. 

Bij de architectonisch uitwerking sluiten wij naadloos aan op de korrel van Kerkrade. Geen grootschalige gebouwen, maar afzonderlijke panden met onderling veel contrast in expressie, textuur en kleur.

De Kerkradenaren zaten lang in onzekerheid of het nog goed zou komen met het centrum. Nu is het geloof terug dat Kerkrade weer een gezellig stadscentrum heeft. Zo’n mooi gelegen stad tussen de Limburgse heuvels, in de Parkstad en nabij Aken verdient dit gewoon.

GerealiseerdWonenWinkelenRecreatie / CultuurStedenbouw
  alle projecten