Congregatie van de Heilige Geest - Gennep, Engelman Architecten

Congregatie van de Heilige Geest

2009, Gennep

Slanke, rijzende expressie met een tikje profane uitstraling

De Congregatie van de Heilige Geest zorgt voor huisvesting van paters die terugkeerden uit de missie. Alle paters zijn inmiddels op leeftijd en de kloosters voldeden onvoldoende om hen goede zorg en service te kunnen bieden. Bij het bestaande klooster Liebermannhof in Gennep was voldoende plek aanwezig om een dertigtal nieuwe serviceappartementen te realiseren. Wanneer over een tiental jaren de paters er niet meer zijn, kunnen de serviceappartementen door samenvoeging eenvoudig gewijzigd worden,  om zo geschikt te worden gemaakt voor een nieuwe doelgroep. Daar is tijdens de bouw rekening mee gehouden. 

Het nieuwe gebouw voegt zich naadloos in de kern van Gennep. Met een mooie' ondergrondse'  verbindingsgang, met veel daglicht, die de paters toegang biedt tot de algemene voorziening van het bestaande Liebermannhof zoals de kapel en het restaurant. De serviceappartementen hebben een slanke, rijzende expressie met een tikje profane uitstraling in de architectuur.


GerealiseerdWonenZorg
  alle projecten