Da Vinci, fase I - Maasbracht, Engelman Architecten

Da Vinci, fase I

1990, Maasbracht

Prestigeproject met een mix aan functies

Ons eer­ste echte pro­ject was de nieuw­bouw voor ons eigen kan­toor aan de haven van Maas­bacht in 1989. De gemeente vroeg ons een klein museum voor de bin­nen­scheep­vaart in het gebouw te inte­gre­ren. Voor deze publieke func­tie voeg­den wij tevens een hore­ca­ge­le­gen­heid toe, die in de loop der tijd is uit­ge­groeid tot een res­tau­rant met maar liefst twee Miche­l­in­ster­ren.

Twee belang­rijke ont­wer­puit­gangs­pun­ten kon­den wij kwijt in dit gebouw. Het mixen van func­ties en het gebouw als 'gesamt kunst­werk'. Wij bemoei­den ons met het inte­ri­eur, de ver­lich­ting, het bestek en het ser­vies. Veel spe­ci­a­li­ties zijn ont­wor­pen voor dit gebouw en het zette ons bureau echt op de kaart.

Prijzen:

IDI European Interior Architecture Awards 1991, winnaar in de categorie hotel en restaurants

Da Vinci, fase II

GerealiseerdPrijswinnendWerkenRecreatie / CultuurInterieur
  alle projecten