De Balije - Leidsche Rijn, Utrecht, Engelman Architecten

De Balije

2002, Leidsche Rijn, Utrecht

Onderscheidend met onderlinge samenhang

Voor een plan van ca. 800 woningen, De Balije in de Leidsche Rijn Utrecht, was een stedenbouwkundig plan ontwikkeld door architect Jo Crepain. Naast Crepain werden nog vier andere architecten uitgenodigd om een deel van deze nieuwe woonwijk architectonisch uit te werken.
Wij hebben geadviseerd het gebied op te delen in vier woonbuurten, die de signatuur van de afzonderlijke architecten zou dragen. Eén van deze vier woonbuurten hebben wij architectonisch uit mogen werken. 

Het mooie aan dit project is dat er vier onderscheidende woonbuurten zijn ontstaan met toch voldoende onderlinge samenhang.  De afzonderlijke buurtjes zijn ensembles van diverse woontypen geworden met eenzelfde vormentaal, materialisatie en detaillering.

GerealiseerdWonen
  alle projecten