Diagnostisch centrum - Echt, Engelman Architecten

Diagnostisch centrum

2010, Echt

Nieuwe visie op ondernemen in de zorg, vertaald naar een modern, functioneel centrum

In de eerstelijnsgezondheidszorg ontstaan steeds meer initiatieven om patiënten snel en in een vroeg stadium te diagnosticeren. Onze opdrachtgever, een ervaren huisarts, zag deze behoefte en durfde te investeren in deze nieuwe vorm van ondernemen in de zorg. Samen ontwikkelden wij het programma van eisen. We verdiepten ons in de technische specificaties en de impact daarvan op het gebouw. Het werd een functioneel gebouw op een bedrijventerrein. Door de ruimtelijke opzet en de materialen- en kleurenkeuze ontstond een aangenaam centrum voor diagnostiek. Midden in het gebouw ligt een patio waaromheen de functies zijn gegroepeerd. 

GerealiseerdWerkenZorg
  alle projecten