Uitbreiding gemeentehuis Maasgouw  - Maasbracht, Engelman Architecten

Uitbreiding gemeentehuis Maasgouw

2018, Maasbracht

In opdracht van de Gemeente Maas­gouw ont­wer­pen wij de uit­brei­ding, verbouwing en het nieuwe interieur van het gemeen­te­huis. Door her­in­de­ling en samen­voe­ging van een aan­tal gemeen­ten ontstond de behoefte aan één cen­trale huisvesting.

De uitbreiding zal gerealiseerd worden binnen de bestaande contouren van het gemeentehuis waarbij het publieksplein een centrale plek krijgt.

Het interieurontwerp baseren wij op het “Maasgouws werken”; ambtenaren kiezen hun werkplek die past bij de activiteit; een telefoongesprek voeren, samenwerken met een collega of een stilteplek voor concentratie.

Extra aandacht zal er zijn voor het optimaliseren van het binnenklimaat en energieverbruik van het bestaande en nieuwe gebouw.

 

 

GerealiseerdWerken
  alle projecten