Kempenhof - Valkenswaard, Engelman Architecten

Kempenhof

1998, Valkenswaard

Verzorg- en verpleeghuis krijgt verbinding met de woonbuurt.

Voor een grootschalig zorgcentrum moest vervangende nieuwbouw komen. In de loop der jaren was er veel toegevoegd en verbouwd waardoor het een amorf complex werd. De bestaande kapel vormde een belangrijk element voor de integratie van het gebouw met de buurt. Dat moest behouden blijven.
In de nieuwbouw zijn de functies van grand café, crèche en internetcafé toegevoegd om het huis nog meer te verbinden met de omliggende woonbuurt. Slopen en vervangende nieuwbouw liepen in een complex traject door elkaar heen. Niemand hoefde te verhuizen. 
De nieuwe gebouwen 'slingeren' om de bestaande gebouwen heen. Op de vrijkomende ruimte van de gesloopte panden ontstond een mooi park. 

GerealiseerdZorg
  alle projecten