Overdekte jachthaven Kruchterplas - Maasbracht , Engelman Architecten

Overdekte jachthaven Kruchterplas

1996, Maasbracht

"Out of the box" denken

Ver­re­weg ons meest fas­ci­ne­rende stu­die is het onder­zoek geweest voor Lins­sen Yachts. Zij wilde name­lijk een klein grint­gat in Maas­bracht over­kap­pen. Deze plek moest een over­dekte haven wor­den voor exclu­sieve jach­ten.

Een tent­dak van 30.000 m² han­gend aan 12 palen was hier­voor door IPL uit Radolf­zell bere­kend. Als "golf­bre­ker" heb­ben wij op een land­tong een hotel met appar­te­men­ten ont­wor­pen die ook gelijk een wand vorm­den tegen de vaak over­heer­sende zui­de­lijke wind. Het plan zou rea­li­seer­baar zijn geweest als het niet geblok­keerd was door de nieuwe Rivie­ren­wet, die na de over­stro­min­gen van '93 en '95 in wer­king trad.
Een jacht­ha­ven voor 200 boten zou de stroom­voe­ring name­lijk gaan belem­me­ren.
Nu ruim 20 jaar later koes­te­ren wij dit plan nog steeds als een "out of the box" stu­die.

StudiesRecreatie / Cultuur
  alle projecten