Ondernemershuis  - Roermond , Engelman Architecten

Ondernemershuis

2009, Roermond

Nieuw elan bij monumenten

Vijf bureaus moch­ten hun plan­vi­sie geven op het nieuwe Onder­ne­mers­huis voor Lim­burg, waar de Kamer van Koop­han­del, LLTB, Lim­burgse Werk­ge­vers Ver­e­ni­ging en het MKB onder één dak zou­den komen.  Dat ene dak was een bestaand LLTB kan­toor­ge­bouw dat gecom­bi­neerd moest wor­den met het ernaast gele­gen monu­men­tale Ursu­li­nen­kloos­ter. De ver­bin­ding ertus­sen was de archi­tec­to­ni­sche opgave. Ons bureau maakte de keuze om de som­bere gebou­wen te ver­rij­ken met een gla­zen ellipsoïde als entree­ge­bouw. Maar vooral ook als nieuw en zicht­baar adres langs de N280.

StudiesWerken
  alle projecten