Quartier Damianus - Roermond, Engelman Architecten

Quartier Damianus

2011, Roermond

Het Godshuis, een verzorgingscomplex in het centrum van Roermond, is één van de meest geïntegreerde voorzieningen voor ouderen in een stedelijk gebied.
Het aangrenzende stadsblok waar de voormalige "bolletjes gevangenis" gehuisvest was, kwam vrij voor herontwikkeling.
In het Arresthuis met cellenblok uit 1850 is een mooi stadshotel verrezen voor Luiten Van der Valk . Het oude bisschoppelijk paleis uit 1650 wordt weer geschikt gemaakt voor bewoning.
Wat na 1850 gebouwd is mocht gesloopt worden. Op deze vrijgekomen terreinen zijn stadse serviceappartementen ontworpen waar de bewoners zorg kunnen inkopen bij het nabij gelegen Godshuis.

Mooi aan dit project is de integraliteit tussen bestaande en nieuwe gebouwen, de semi-openbare binnencour en het herstel van historische waarden in het stadspatroon.

GerealiseerdWonenZorgStedenbouw
  alle projecten