Exclusieve Modewinkel  - Maastricht , Engelman Architecten

Exclusieve Modewinkel

1991, Maastricht

Een verfijnd ontwerp voor een modezaak. Een afspiegeling van de producten.

Aan de Stoks­traat in Maas­tricht ver­kocht Leon Salet heren­mode in het hoge seg­ment. Kwa­li­teits­mer­ken als Cor­ne­li­ani, Armani en Zegna, gemaakt van mooie, ver­fijnde mate­ri­a­len. De win­kel moest zowel in- als exte­ri­eur een afspie­ge­ling wor­den van de pro­duc­ten. Met mate­ri­a­len als natuur­steen en roest­vrij­staal maak­ten wij een object met strakke en gebo­gen vor­men dat als het ware een ruimte is in de ruimte. Dit object biedt plaats voor mode­ac­ces­soi­res. Ter­wijl in de ruimte erom­heen, tegen de bestaande wan­den, de rek­ken zijn voor de pak­ken, broe­ken en jas­sen. De ruim­te­lijke orde en opge­ruimd­heid die hier­mee is gecreëerd, sluit naad­loos aan bij de visie van de mode­on­der­ne­mer. Inmid­dels is de win­kel getrans­for­meerd tot een glas­ga­le­rie. Het inte­ri­eur groeide met de gebrui­kers mee. 

GerealiseerdWinkelenInterieur
  alle projecten