Restaurant Ume  - Roermond , Engelman Architecten

Restaurant Ume

2011, Roermond

Nieuwe functie voor rijksmonument. Van Post sorteren naar lekker eten.

Het voor­ma­lig rijks­mo­nu­men­tale Post­kan­toor in de bin­nen­stad van Roer­mond, is in ere her­steld.

In de loop der jaren had­den vele ver­bou­win­gen en aan­pas­sin­gen het gebouw ver­minkt. Door het ver­plaat­sen van de hoof­den­tree kwam men niet meer bin­nen in de monu­men­tale bezoe­kers­hal. Met het her­stel­len van de oude hoof­den­tree, heb­ben wij de rou­ting weer ori­gi­neel gemaakt.

Post wordt er niet meer gesor­teerd, maar nu kan men er lek­ker Japans eten. Door deze func­tie­wij­zi­ging blijft het geluk­kig een bij­zon­der publiek gebouw.

GerealiseerdRecreatie / CultuurHerbestemming
  alle projecten